Zoek  |  Sitemap  |  Print  |  English site  
Fellinger Corporate Law

 

Mr. Jop Fellinger is advocaat sinds 1993 en heeft ook als bedrijfsjurist en toezichthouder gewerkt bij De Nederlandsche Bank N.V. Fellinger Corporate Law staat voor grote ervaring vanaf 1993 in diverse functies en rechtsgebieden. Daarbij wordt juridische knowhow gekoppeld aan strategisch advies, klankborden met en pro actief optreden voor beslissers in ondernemingen en organisaties, voortvloeiend uit persoonlijke betrokkenheid.

 

Fellinger Corporate Law bemiddelt ook voor u bij een geschil met uw rechtsbijstandverzekeraar wanneer deze weigert om de behandeling van de zaak door een advocaat naar keuze te laten verzorgen, wanneer er al is besloten om de zaak door een externe advocaat te laten behandelen.  

 

Concreet: Het op orde brengen van Uw juridische bedrijfsvoering; Het U met raad en daad bijstaan in juridische en economische conflicten; Het periodiek met U klankborden over de strategie en komende ontwikkelingen en de juridische implicaties.    

 

Werkwijze: Fellinger Corporate Law maakt graag kennis met de cliënt in zijn eigen bedrijf. De cliënt kan optimaal waarde creëren in zijn onderneming. Bedrijfsbezoek vergroot de betrokkenheid bij de cliënt en de kennis van zijn onderneming. Fellinger Corporate Law stelt kwaliteit en bereikbaarheid voorop. Dit houdt niet alleen een 'doen' in, bestaande uit het telkens verbeteren van kennis en kunde, maar ook een 'laten'. Daarmee wordt bedoeld: het niet oppakken van iedere klus, maar bij de intake zorgvuldig afwegen of de betreffende cliënt op het gewenste moment optimaal bediend kan worden. Als valt te vrezen dat door drukte of andere factoren de dienstverlening mogelijk in het gedrang zou kunnen komen, zal Fellinger Corporate Law dit met u bespreken en indien gewenst zorg dragen voor een doorverwijzing naar een advocaat in het professionele netwerk van Fellinger Corporate Law.    

 

Quest for excellence Suggesties voor verbetering van de service van advocaten zijn altijd welkom. Laat ze achter via de email en u wordt op de hoogte gehouden van de actie die er op wordt ondernomen.

Fellinger Corporate Law

stelt kwaliteit en 

bereikbaarheid vooropNo cure no pay incasso

Fellinger Corporate Incasso incasseert uw onbetwiste vorderingen op no cure, no pay basis. Een succesvolle aanpak, aangezien het vrijwel nooit tot een rechtszaak hoeft te komen door de duidelijke wijze van communiceren met de debiteur. Zie www.fcincasso.nl

 

Tip buitengerechtelijke incasso kosten

 

Zet in uw ingebrekestellingsbrief meteen ook de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten. Op die manier zal de rechter de kosten ook kunnen toewijzen. U kunt dit doen met de daarvoor bestemde staffel op www.rechtspraak.nl. U kunt natuurlijk ook meteen de vordering bij ons brengen: no cure, no pay!


Fixed Price Advocaten Advies

Voor geselecteerde bedrijven in het MKB biedt Fellinger Corporate Law de mogelijkheid om voor een vaste prijs per jaar advies en bijstand in te kopen. Een arrangement dat u nooit bij een rechtsbijstandsverzekering kunt krijgen, tegen voordelige tarieven. Vraag hiernaar bij mr. J.H. Fellinger.

 

 

Foto Jop Fellinger 2.jpgKlik hier voor het

Curriculum vitæ van Jop Fellinger

 

 

 

 

 

 

 


Advocatenkantoor Amsterdam - Advocaat Arbeidsrecht - Advocaat ICT recht