Aanbestedingsrecht   Fellinger Corporate Law is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht. De expertise stamt uit de tijd dat door mr. J.H. Fellinger voor De Nederlandsche Bank N.V. de Europese aanbestedingen juridisch werden begeleid en is verder uitgebouwd. Fellinger Corporate Law kent de praktijk van aanbestedingen dus van binnenuit. Door deze expertise wordt met succes door Fellinger Corporate Law geprocedeerd over voorlopige gunningen. Een raamovereenkomst kan immers miljoenen euro’s vertegenwoordigen. Daarbij wordt opgetreden voor inschrijvers die ten onrechte zijn gepasseerd of uitgesloten, maar ook aan inschrijvers aan wie terecht is gegund en die voor hun eigen positie willen tussenkomen in het kort geding dat door de verliezende inschrijver is aangespannen. De nieuwe Aanbestedingswet is per 1 april 2013 van kracht geworden. Ook met deze wetgeving in de hand kunnen resultaten worden bereikt.  Ook voor inschrijvers die tijdens de inlichtingenfase vermoeden dat er mogelijke problemen kunnen komen, is het van belang om er snel bij te zijn met juridisch advies. Dit omdat de Grossman rechtspraak vereist dat de inschrijver pro actief is met het stellen van vragen om het klachtrecht niet te verspelen, terwijl u anderzijds de andere inschrijvers niet wijzer wil maken dan strikt noodzakelijk. Wanneer u uw klachtrecht zou kunnen verspelen, is iedere keer weer afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De termijnen zijn kort, Fellinger Corporate Law is meteen te bereiken en in te schakelen, ook via telefoon en internet.