Curriculum vitæ      

Naam:         Jacobus Henderikus Fellinger

Opleiding:   1986-1992 Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen         

 

Werkervaring     

1992-1994   Advocaat-stagiair te Philipsburg, Sint Maarten NA. Algemene, zakelijk georiënteerde praktijk. Onder andere veel arbeidsrecht, CAO onderhandelingen, voorlopige voorzieningen en contractenrecht.

 

1995-1998   Advocaat-stagiair en medewerker advocatenkantoor Hiddema te Maastricht. Naast strafzaken, onrechtmatige daad, contractenrecht, arbeidsrecht, voorlopige voorzieningen en bestuursrecht.

 

1998-2000   Medewerker advocatenkantoor Vonken & Leliveld te Maastricht. Ook hier een algemene praktijk, met daaraan verbonden een aantal zakelijke cliënten uit het MKB.

 

2000-2002   Bedrijfsjurist afdeling Juridische Zaken van De Nederlandsche Bank N.V. Aanbestedingsrecht, inhuurcontracten voor deskundigen en contractenrecht. Daarnaast gastdocent voor CustomerSelect. Verder vast aanspreekpunt voor privacyvraagstukken. Hierop voortbouwend de implementatie van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verzorgd.

 

2002- 1 juli 2003   Toezichthouder op de financiële sector van De Nederlandsche Bank N.V. Belast met onder andere handhaving van de Wtk 1992, de voorloper van de Wft. Verder bestonden de werkzaamheden ook uit het uitdiepen van andere toezichtwetgeving in verband met reikwijdtevraagstukken.  

 

2004   Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam.

 

2004-1 april 2008   Advocaat en mediator Fruytier Lawyers in Business te Amsterdam contractenrecht, aanbestedingsrecht, jachtbouw, compliance, persoonsgegevensbescherming, aandeelhoudersgeschillen, onrechtmatige daad, bestuurdersaansprakelijkheid.

 

1 april 2008-heden   Advocaat Fellinger Corporate Law te Amsterdam (eigenaar), ondernemingsrecht in brede zin, zie de website voor specialisatie en werkwijze.  

 

2012- heden Legal Counsel Emoney Group B.V.

2014- heden algemeen directeur ARBO-Totaal B.V.

 

Overige ervaring                                  

1998-2004   Auteur voor uitgeverij Indicator, sector Horeca.

2002   Gastdocent Europees aanbestedingsrecht voor CustomerSelekt B.V. onderdeel van Reed Elsevier.

 

2003-1 maart 2004   Rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank Amsterdam.

 

2007-2014  Voorzitter theatergezelschap Stichting 't Woudensemble