Risk management

 

Fellinger Corporate Law is door jarenlange ervaring in de advocatuur in staat te zien waar sommige risico's toe kunnen leiden in en buiten de rechtszaal. Het inschatten van afbreukrisico is een belangrijke afweging voor het nemen van maatregelen. Op het oog logische keuzes kunnen leiden tot ongewenste neveneffecten. Denk aan publiciteit, strafrechtelijke implicaties, toezichthouders, reputatieschade.